Dobrošli v naši spletni trgovini!

V nakupni košari ni artiklov.

Pravni pogoji

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki upravljavca

Upravljavec spletne strani je tisti, ki upravlja z vsebino, osebnimi podatki in varstvom potrošnikov ter drugimi vprašanji, ki jih urejajo pravni pogoji in je lahko vsaka pravna oseba (podjetje, zavod, društvo, drugo). Upravljavec je lahko tudi druga pravna oseba, ki pogodbeno obdeluje osebne ali druge podatke oziroma opravlja druge dejavnosti za upravljavca.

Upravljavec te spletne strani in podatkov povezanih z njo je:
Naziv pravne osebe: VPD, trgovina z medicinsko-tehničnimi pripomočki, Bled
Naslov pravne osebe: Pot na Lisice 4
Pošta in kraj: 4260 Bled

Matična številka: 5732581000
Davčna številka: 43583431
Podjetje je zavezanec za DDV.

Podjetje je vpisano v Sodni register Republike Slovenije 1.9.1992. Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju, številka vložka: 10382400.

Kontaktni elektronski naslov: info@123zdravi.si
Kontaktna telefonska številka: 04 5745070

Spletno mesto

Pravni pogoji so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.123zdravi.si.

Zakonodaja

Za presojo teh pravnih pogojev se uporablja slovenska zakonodaja.
Pravni pogoji so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

1. Upravljavec spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo, obdelovanju osebnih podatkov in sklepanju pravnih poslov.
2. Upravljavec ravna pri opravljanju storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
3. Upravljavec spoštuje načelo jasnosti in s temi pravnimi pogoji jasno in razumljivo obvešča uporabnike o namenih obdelave osebnih podatkov.
4. Upravljavec spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo.

Krajevna veljavnost

Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa in za vse pravne posle, ne glede na sedež uporabnika.

OSEBNI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje. Pravni pogoji opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.
Pravni pogoji opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev posameznika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:
spletna trgovina
pošiljanje e-novic
povpraševanje uporabnikov
registracijo uporabnika

Vrste osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek uporabnika
elektronski naslov uporabnika
stacionarno številko uporabnika
mobilno številko uporabnika
naslov stalnega ali začasnega prebivališča

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Pravica do izvzetja

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in to stori z obvestilom preko elektronske pošte ali na drug ponujen način.

Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, razen če ima za to pisno soglasje uporabnika. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Piškotki

Upravljavec zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto upravljavca. Uporabnik v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti:
1. vrste in poimenovanja piškotkov,
2. namen njihove uporabe in
3. čas trajanja posameznega piškotka.

Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve v kolikor uporablja te piškotke:
1. piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
2. piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Upravljavec zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov. Upravljavec brez izrecne privolitve ne uporablja piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev. Upravljavec zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

Upravljavec obvestilo zagotavlja na posebni povezavi na spletni strani.

AVTORSKE PRAVICE

Pravni dokument

Besedilo teh pravnih pogojev je v posesti upravljavca in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom brez pisnega soglasja info@loally.com, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani upravljavca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo upravljavca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom.

Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe spletnega mesta

Uporaba tega spletnega mesta pomeni:
1. ogledovanje vsebin na spletni strani,

lahko pomeni pa tudi:
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. naročanje izdelkov ali storitev na spletni strani,
4. registracija uporabnika,
5. uporaba spletne aplikacije,
6. možnost komentiranja uporabnikov,
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Pravila uporabe spletnega mesta

Uporabniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode.

Prepovedano je:
1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
6.namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer),uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Odgovornost uporabnika

1. Uporabnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pravnimi pogoji.

2. Uporabnik je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali upravljavcu namerno ali iz malomarnosti.

3. Uporabnik lahko obvesti upravljavca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja upravljavec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna. Ko mu lahko nastane škoda, pa je to dolžan nemudoma storiti.

Registracija uporabnika

1. Uporabnik je dolžan ob in po registraciji posredovati točne in resnične podatke. Prepovedana je kakršnakoli zloraba tujih osebnih podatkov.

2. Uporabnik je dolžan prejeto uporabniško ime in geslo skrbno hraniti in ga ne posredovati tretjim osebam.

3. Uporabnik je seznanjen, da lahko upravljavec v primeru uporabe neresničnih podatkov ali zlorabe tujih osebnih podatkov, sproži ustrezne pravne postopke zoper takega uporabnika. Uporabniki se lahko registrirajo, če so na dan registracije stari vsaj 15 let.

Odgovornosti upravljavca

Upravljavec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere upravljavec nima vpliva. Upravljavec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin uporabnikom.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti in uporabnik ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:

1. škode, ki jo utrpi uporabnik ob nepravilni uporabi spletnega mesta upravljavca ali ob neupoštevanju teh pravnih pogojev,
2. slovničnih napak v besedilih,
3. če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih, upravljavec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

PRODAJA IZDELKOV

Ponudba izdelkov

Izdelki so podrobno predstavljeni v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani upravljavca. Upravljavec ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno izdelka, zaloge, morebitne popuste in akcije, načine naročanja in plačila ter pravice kupcev. Kupec je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pravnimi pogoji in se ob naročilu z njimi strinja. Kupec je seznanjen, da se s potrditvijo pravnih pogojev in naročila izdelka šteje prodajna pogodba za sklenjeno.

Naročilo izdelkov

1. Izdelke lahko naročajo in veljavno sklepajo pogodbo o nakupu osebe, starejše od 14 let.
2. Kupec izbere izdelke, ki se shranijo v nakupovalni košarici.
2. Ko kupec izbere željene izdelke, preveri vsebnost košarice. V kolikor razpolaga s posebno kodo za popust, jo vpiše v posebno okence.
3. Kupec s klikom na gumb »Na blagajno« nadaljuje na naslednjo stran, kjer vnese svoje podatke ali se prijavi kot registrirani uporabnik.
4. Kupec izbere način plačila. Kupec ima na tem mestu še enkrat možnost vpisati kodo za popust.
5. Kupec še enkrat preveri vsebino košarice, to pomeni seznam izdelkov, ki jih želi naročiti.
6. V primeru, da želi kupec dodati ali odstraniti izdelke v košarici, klikne na povezavo »Pojdite nazaj na košarico« in se vrne korak nazaj. S klikom na gumb na desni strani (koš za smeti, »Odstrani izdelek«) lahko odstrani izdelek v košarici. S klikom na besedilo »Nadaljujte z nakupi« pa lahko kupec dodaja nove izdelke v košarico. Ko izbere izdelke ponovno klikne na gumb »Na blagajno«.
7. Kupec lahko v posebno polje vpiše dodatne komentarje, povezane z nakupom, ki jih upravljavec pregleda ob prejemu naročila.
8. Kupec mora pred oddajo naročila potrditi okence, kjer je napisano »Naročilo z obveznostjo plačila«. S tem kupec potrdi, da se strinja z oddajo naročila in da je seznanjen, da bo za naročene izdelke plačal znesek, ki je naveden v obračunu naročila. Kupec je tudi seznanjen, da bo ob dostavi plačal še provizijo dostavni službi, skladno s temi Pogoji poslovanja.
9. Kupec se lahko neobvezujoče odloči in potrdi tudi naročilo na prejemanje elektronskih novic.
10. S klikom na gumb »Naroči« kupec odda svoje naročilo in na vpisani elektronski naslov prejme potrditev prejema naročila.

Cene izdelkov

1. Vse cene so izražene v € in vsebujejo DDV.
2. Upravljavec cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila, ostanejo v veljavi cene iz naročila.
3. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

Plačilo izdelkov

Upravljavec zagotavlja možnost plačila izdelkov z naštetimi načini plačila:
plačilni nalog
plačilo po povzetju

Kupec prejme račun za naročene izdelke fizično ob prejemu naročenih izdelkov. Upravljavec hrani račune (prodajno pogodbo) na sedežu družbe 10 let v fizični obliki. Račun je vsakemu kupcu dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ali navadni naslov upravljavca.

Rok dostave izdelkov

Rok dostave izdelkov, ki so na zalogi, je do največ 30 delovnih dni po prejemu plačila oziroma naročila. V primeru težav z dobavo izbranega izdelka ali podaljšanja roka dostave, upravljavec kupca o tem ustrezno obvesti in po potrebi z njim dogovori podaljšanje roka dostave ali zamenjavo izdelka oziroma kupcu na drugačen način ugodi v njegovih zahtevah oziroma potrebah.

Rok dostave izdelkov, ki niso na zalogi, je do največ 120 delovnih dni po prejemu plačila oziroma naročila. V primeru težav z dobavo izbranega izdelka ali podaljšanja roka dostave, upravljavec kupca o tem ustrezno obvesti in po potrebi z njim dogovori podaljšanje roka dostave ali zamenjavo izdelka oziroma kupcu na drugačen način ugodi v njegovih zahtevah oziroma potrebah.

Stroški dostave izdelkov

Naročeno blago upravljavec dostavlja preko Pošte Slovenije. Kupec je seznanjen, da je cena dostave 5,00 € na pošiljko. Upravljavec kupca seznani s ceno dostave v pregledu naročila, preden kupec potrdi naročilo. Kupec je seznanjen, da Pošta Slovenije ob prevzemu paketa zaračuna dodatno provizijo: do vrednosti paketa 96 €, je provizija 0,96 €, do vrednosti paketa 500 € pa 1% od vrednosti vplačila.

Čas dostave izdelkov

Kupec je seznanjen, da se za vsa naročila prejeta do 17. ure, upravljavec potrudi, da bodo odpremljena še istega dne ali najkasneje naslednjega dne, če je izdelek na zalogi.
Kupec je seznanjen in se strinja, da dostavna služba praviloma dostavi naročene izdelke v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in na naslov, ki ga je kupec posredoval ob naročilu. Kupec je seznanjen in se strinja, da v primeru nezmožnosti prevzema izdelkov na domu, izdelke lahko prevzame na naslovu, ki je naveden na obvestilu o prispeli pošiljki oziroma skladno z dogovorom z dostavljalcem.

Garancije

Upravljavec zagotavlja ustrezne garancije pri izdelkih, kjer je garancija obvezna. Garancijski roki so skladni z zakonom (najmanj eno leto) ali daljši. Navodila za uveljavljanje garancije se priložena vsakemu izdelku posebej. Šteje se, da se kupec seznanjen z garancijo ob dostavi izdelka.

Upravljavec za določene izdeke lahko ponuja tudi dodatne garancije, ki so posebej opredeljene pri opisu lastnosti posameznega izdelka na spletni strani.

Garancijo na izdelek lahko kupec uveljavlja pisno na elektronski naslov ali naslov upravljavca:
Elektronski naslov: info@123zdravi.si, s pripisom: Uveljavljanje garancije
Naslov: VPD d.o.o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled, Slovenija, s pripisom zadeve: Uveljavljanje garancije

Reklamacije

V primeru stvarne napake na izdelku, ima kupec 60 dni časa, od trenutka, ko je napako opazil, da o tem pisno obvesti upravljavca (prodajalca). Po poteku dveh let od nakupa, stvarne napake ni mogoče reklamirati.

Reklamacija mora zajemati:
1. kontaktne podatke kupca,
2. točno navedbo izdelka ali več izdelkov,
3. napako, ki se reklamira,
4. priložen mora biti originalni račun in
5. izdelek.

Kupec mora omogočiti upravljavcu, da izdelek pregleda. Upravljavec kupcu odgovori najkasneje v roku 8 dni po prejemu pisne reklamacije. V primeru upravičenosti reklamacije, podjetje kupcu ponudi odpravo napake, nov izdelek ali možnost odstopa od pogodbe.

Reklamacije lahko kupec posreduje pisno na elektronski naslov ali naslov upravljavca: Elektronski naslov: info@123zdravi.si, s pripisom: Uveljavljanje reklamacije Naslov: VPD d.o.o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled, Slovenija, s pripisom zadeve: Uveljavljanje reklamacije

Odstop od pogodbe in vračilo izdelkov

1. Kupec lahko odstopi od pogodbe (nakupa) v roku 14 dni brez navedbe razloga.

2. Odstopni rok poteče v roku 14 dni od dne, ko kupec pridobi fizično posest na izdelku ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. To pomeni v roku 14 dni od prejema izdelka (šteje datum vročitve na vročilnici). Pri pogodbah v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več kosov ali pošiljk, začne teči odstopni rok, ko kupec pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec.

3. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno pisno izjavo obvestiti podjetje o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. To lahko stori s pismom, poslanim po navadni (svetujemo priporočeno) ali elektronski pošti:

Elektronski naslov: info@123zdravi.si, s pripisom: Odstop od pogodbe
Naslov: VPD d.o.o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled, s pripisom zadeve: Odstop od pogodbe

V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca od odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe, to pomeni rok 14 dni od datuma vročitve.

4. Če kupec odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroškom dostave. Povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se s kupcem izrecno in pisno dogovori drugače (npr. dobropis ali druga oblika povračila).

5. Podjetje lahko zadrži plačilo dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Kupec blago vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva, na katerega je kupec obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.

6. V primeru, da je vrnjeni izdelek poškodovan oziroma je kako drugače zmanjšanja njegova vrednost, si podjetje pridružuje pravico, da zmanjša vrednost vračila celotne kupnine.

Kupec je seznanjen in se strinja, da ob nakupu naštetih izdelkov ne more uveljavljati pravice do odstopa od pogodbe v roku 14 dni brez navedbe razloga:
1. izdelki, ki so zaradi svoje narave neločljivo pomešani z drugimi predmeti;
2. izdelki po meri: izdelki, ki so izdelani po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
3. časopisi, periodični tisk ali revije, razen naročniških pogodb za dobavo takih publikacij;

Ta določba ne posega v določbe o garanciji in reklamacijah, ki jih kupec lahko uveljavlja skladno s temi pravnimi pogoji.

Ostale pritožbe in zahteve kupca

Kupec lahko pošlje pritožbe ali druge zahteve, ki ne izhajajo iz uveljavljanja garancij, reklamacij ali odstopa od pogodbe na elektronski naslov ali naslov upravljavca:
Elektronski naslov: info@123zdravi.si, s pripisom: Pritožba
Naslov: VPD d.o.o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled, s pripisom zadeve: Pritožba

Upravljavec bo pritožbo ali zahtevo kupca preučil ter mu v najkrajšem možnem času posredoval pisni odgovor. Upravljavec bo v okviru zakonodaje upošteval vse pravice, ki jih ima kupec, ter storil vse, da bo pritožba ali zahteva kupca rešena v korist obeh, z namenom izognitve nadaljnjim sporom.

Vzdrževanje izdelkov in navodila

Kupec je seznanjen in se strinja, da so vsi izdelki opremljeni z navodili za vzdrževanje oziroma za uporabo, kjer je to smiselno in potrebno.

Posebni dogovori

Ne glede na določbe teh pravnih pogojev, lahko upravljavec in uporabnik (prodajalec in kupec) dogovorita vsebine drugače, v kolikor sta oba soglasna, v skupnem zasledovanju inetresa obeh. Upravljavec je zavezan, da posebni dogovori v nobenem smislu ne morejo kupcu, ki je fizična oseba, zagotoviti manj pravic, kot mu jih zagotavljajo ti pravni pogoji in zakonodaja.

Omejitve odgovornosti

Upravljavec se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih ima objavljene na spletni strani. Upravljavec ne odgovarja za napake v besedilu ali neažurnost podatkov. Na spletni strani upravljavca so slike simbolične, razen kjer je izrecno navedeno, da slika odraža dejansko stanje.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pravnih pogojev

1. Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike spletnega mesta upravljavca.
2. Pravni pogoji so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta upravljavca.
3. Pravni pogoji so sestavni del naročila kupca.
4. Uporabnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pravnimi pogoji pred naročilom kupca.

Spremembe pravnih pogojev

1. Upravljavec pravne pogoje redno posodablja z zakonskimi spremembami.
2. Upravljavec si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pravnih pogojev.
3. Upravljavec bo svoje uporabnike obveščal o spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
4. Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pravnih pogojev, ki je vsakemu uporabniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca.

Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 27.11.2015
[profiler]
Memory usage: real: 12320768, emalloc: 11951968
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem